حضرت مولانا محمود الحسن ضیا الورِی اودیپوری  

از گروہ اولیاء احمد رضا

از گروہ اولیاء احمد رضا
تاجدار اتقیا، احمد رضا
حامل علم خدا و مصطفیٰﷺ
مخزن و بحر ہدٰی، احمد رضا
از علوم حضرت خیر الورٰیﷺ
بود قلبت پر ضیا، احمد رضا
از فیوض دین اصحاب رسول﷢
بہرہ ہم حاصل ترا، احمد رضا
حضرت محبوب سبحان دستگیر
درد فیض خود، ترا احمد رضا
باعث فخر حنفیہ گشتۂ!
فخر اسلام ہدیٰ، احمد رضا
از میاں نوری تو نوری گشتۂ
باخدا یا سرورا، احمد رضا
اے محی ملت اے سبحان زماں!
دیگرے ملت کجا، احمد رضا
عامل سنت نبی محترمﷺ
بعد ذاتت یا شہا، احمد رضا
در تمامی علم و فن فاضل بدی!
مرحبا صد مرحبا، احمد رضا
’’کنت کنزاً مخفیا‘‘ را راز دان
واقف راز خدا، احمد رضا
در علوم دینیہ سر آمدی!
اہلِ حق را پیشوا، احمد رضا
اے مقرب بارگاہ کبریا
سالک راہ خدا، احمد رضا
معدن جود و عطا مہر و کرم
مصدر حلم و حیا، احمد رضا
قادریاں تو بودی سرورا
باعث عز و علا، احمد رضا
اہلسنّت والجماعت را توئی
منہج راہ صفا، احمد رضا
ہر کہ تابع گشت، برفرمان تو
گشت آں تابع خدا، احمد رضا
لیک آں سر چشمۂ فیض و عطا
باعث رشد و ہدٰی، احمد رضا
وادریغا حسرتا وا حسرتا
شد ازیں دنیا جدا، احمد رضا
جنت الفردوس شد او را مقام
نیز مقبول خدا، احمد رضا
باخدا برذات آں خاک جناں
راہی راہ رضا، احمد رضا
رحمتت باشد برو لطف و کرم
بر وجود سعدزا، احمد رضا
از غلامانت شدہ بیکس ’’ضیا‘‘
فخر حاصل ایں مرا، احمد رضا

...

اہل حق کے پیشوا احمد رضا

اہل حق کے پیشوا احمد رضا
رہبر صدق و صفا احمد رضا
ماحی کفر و دجل بطلان وزیغ
حامی حکم خدا، احمد رضا
آسمان معرفت اور علم کے
تھے تمہیں شمس الضحیٰ، احمد رضا
مصطفائی فیض تم میں تھا بھرا
تھے سراپا مرتضیٰ، احمد رضا
حضرت صدیق﷜ اور فاروق﷜ کی
پوری تم میں تھی ضیا، احمد رضا
مخزن اسرار یزداں غوث﷜ سے
فیض تم کو تھا ملا، احمد رضا
اس زمانہ تیرہ و تاریک میں
تھے تمہیں بدر الدجیٰ، احمد رضا
قادری اور سنیوں کے واسطے
صاحب جود و عطا، احمد رضا
غرض عالم کے لیے تھے بے شبہ
ہادی راہ خدا، احمد رضا
جستجو میں نے جو کی تاریخ کی
دی فرشتے نے ندا، احمد رضا
تم تھے ’’مرغوب محمد‘‘ بالیقین
اور محبوب خدا، احمد رضا
التجا مسکیں ’’ضیا‘‘ کی ہو قبول
میرے حق میں ہو دعا، احمد رضا
کہ خدا مجھ کو بچائے دہر میں
جملہ آفت سے سدا احمد رضا
﷫﷫﷫﷫﷫﷫﷫﷫﷫

(۱۳۴۰ھ)

...