مادئہ ایجاد خلقت، مصطفیٰ ختمِ رسلﷺ

فارسی نعت

مادئہ ایجاد خلقت، مصطفیٰ ختمِ رسلﷺ
آں محمد مصطفیٰ و مجتبیٰ ختمِ رسلﷺ
اول و آخر نبیِ خاتم و خیر البشرﷺ
مظہرِ ذات و صفات ِ کبریا ختمِ رسلﷺ
از صفی اللہ تا ابنِ جنابِ صادقہ
خبر جملہ اند محمد مبتدا ختمِ رسلﷺ
آئینہ بہر ِ جمالِ حق نورِ کبریاﷺ
مہبطِ وحی خدا و حق نما ختمِ رسلﷺ
لفظی و ظلّی بروزی معنوی پیغمبری
بر محمد ختم شدا او دائما ختمِ رسلﷺ
آں بخاتماالنبیں ستّ حقّا(ن) متّصف
لا نبی بعدہ معنی بیا ختمِ رسلﷺ
نور مہر و مہہ زِنورِ پاک اوست مستنیز
شمعِ بزمِ مرسلین و انبیاء ختمِ رسلﷺ
آں محمد بر زمیں بر آسماں احمد بخواں
حامد و محمود اوصل و علی ختمِ رسلﷺ
عالمِ بالا و اسفل از خدا در دست او
مالکِ کونین محبوبِ خدا ختمِ رسلﷺ
خاکیان و نوریان و عرشیان و فرشیان
خشک تر کل خلق حق دا اندتر ختمِ رسلﷺ
رنگ و بوئے گلشنِ عالم زِتو یا مصطفیٰﷺ
وز رخت آراستہ جنت شہا ختمِ رسلﷺ
می سراینر طائراں قدس نغماتِ نبیﷺ
یارسولاللہ سلام و مرحبا ختمِ رسلﷺ
در صفیراں چمنستاں عالمِ ہر دمے
نغمہِ محبوب تر صلِ علی ختمِ رسلﷺ
مازا و منور بخت ماتا بندہ زد
قبر و حشر ما ز ِنورِ مصطفیٰ ختمِ رسلﷺ
تو نثار اختر کجا و مدحتِ احمد کجا
آنکہ محمودست ممدوح خدا ختمِ رسلﷺ
از قلم: )خلیفہِ تاجشریعہ حضرت علامہ مولانا سید نثار احمد اخترالقادری (امام و خطیب و نائب شیخ الحدیث دارالعلوم امجدیہ کراچی(


متعلقہ

تجویزوآراء