اے دل از انتظار چہ سود

اے دل از انتظار چہ سُود
و زغمِ ہجر بے قرار چہ سُود

گر نباشد مکانِ دوست بدل
نالہ و آۃ و چشمِ زار چہ سُود

ور تو در دل بہارہا داری
پس ترا سیرِ لالہ زار چہ سُود

چوں نباشد بہار در باطن
فصلِ گل موسمِ بہار چہ سُود

داغ در سینہ یار اندر دل
سیر گلزار و لالہ زار چہ سُود

خانۂ دل ز غیر خالی کن
بر رُخِ آئینہ غبار چہ سُود

دل کہ اسرار گاہ دلدار ست
غیر را اذن دخلِ یار چہ سُود

فکرِ دنیا خس است آتش زن
خار و خس در مقام یار چہ سُود
ہمچو ویرانہ نعیم الدین
خانہ دل خراب و خار چہ سُود


متعلقہ

تجویزوآراء